Aktivity

S nami vždy rastie Vaša firma !

S nami vždy rastie Vaša firma !

 

 

Podnikateľské poradenstvo


Poskytujeme finančno - ekonomické poradenstvo so zameraním na ekonomickú analýzu podnikateľského subjektu alebo obce, nielen pre potreby vypracovania projektov pre štrukturálne a poľnohospodárske fondy, ale aj pre iné inštitúcie vrátane bánk, majiteľov a veriteľov.   

Začínajúcim podnikateľom, podnikateľom v ťažkostiach, v úpadku poskytujeme vypracovanie podnikateľského plánu vrátane výpočtu návratnosti investície prostredníctvom ukazovateľov čistej súčasnej hodnoty a diskontovanej doby návratnosti.

Vypracovávame a administrujeme projekty pre štrukturálne a poľnohospodárske fondy EÚ vrátane žiadostí o platbu a monitorovacích správ.

 

Prihlásenie